ABC informacji PIT-11 za 2014 rok

PIT-11 to druk stanowiący podstawę rozliczenia rocznego PIT pracownika.
Na jego podstawie, zarówno Urząd Skarbowy, jak i pracownik dowiaduje się o tym ile zarobił, jakie zaliczki na podatek zapłacił.
Na tej również podstawie pracownik będzie wypełniał swoje zeznanie roczne PIT. To na płatniku zaliczek na podatek ciąży obowiązek sporządzenia prawidłowej informacji PIT-11. Istotne jest, by w deklaracji podawał on dane zgodne prawdą, czyli wartości przychodu i dochodu pracownika, by prawidłowo wykazał ilość pobranych zaliczek na podatek oraz składek pobranych na rzecz organów emerytalno-rentowych (składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne).

W 2015 r. kontrolować należy nie tylko kwoty podawane na informacji, ale też nowe zasady składania druku oraz terminy, których nie wolno przekroczyć.

Sprawdź – ponad 7.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl
Program e-pity posiada Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

Jak wypełnić PITa w programie?

Kto wypełnia PIT-11?

Informacja przeznaczona jest do uzupełnienia przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. To płatnik przekazuje informację do Urzędu Skarbowego oraz pracownikowi. Obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne , a ponadto  ...

Jak rozliczyć i wypełnić PIT 11?

Zasadą jest, że to pracodawca (płatnik) opłaca zaliczki na podatek pracownika (świadczeniobiorcy), a kwoty przekazanych wynagrodzeń wykazuje w PIT-11. Przed sporządzeniem PIT11 pojawia się jeden problem – co zrobić z wynagrodzeniem (świadczeniami) należnymi w jednym roku podatkowym a wypłaconymi w innym roku? ...